Konferencja Episkopatu Polski - komunikat PODPISANA DEKLARACJA WIARY - lekarzy katolickich Korekta literacka:
Magdalena Zastrzeżyńska
www.korekta-literacka.pl

DEKLARACJA WIARY

Lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej

Zapraszamy do składania podpisów.
Złożenie podpisu jest zgodne z obowiązującym prawem.
Votum - deklaracja wiary

Podpisane deklaracje prosimy odsyłać na adres:
Magdalena Zastrzeżyńska, ul. Flizaka 12, 34-600 Limanowa, tel. 504 235 436,
kontakt
: madzia@jedenpokoj.pl

jeden pokoj
opieka nad stroną www.jedenpokoj.pl